A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetségének (TAVOSZ) Közleménye

A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége - elismerve a vírushelyzet  gazdasági kezelésére  tett kormányzati intézkedéseket – arra kéri a döntéshozókat, hogy a tagjainktól beérkezett javaslatokat és problémákat vegyék figyelembe a további mentőcsomag tervezésekor.

Előzmény: Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetségének (TAVOSZ) tagjai a szociális gazdaságban működő (egyesület, alapítvány, nonprofit kft, szociális szövetkezet) szervezetek, akik a társadalmi missziójuk mellett vállalkozási tevékenységet folytatnak, az ebből keletkező nyereséget kizárólag társadalmi célok megvalósítására fordítják. Így például minőségi munkahelyeket biztosítanak a hátrányos helyzetű emberek számára pl. a közfoglalkoztatásból, munkanélküli ellátásból kikerülő embereknek. Jellemzően 5-30 főt foglalkoztató szervezetekről van szó.

A helyi gazdaság meghatározó szereplői. Tagjai a magánszemélyek mellett karitatív szervezetek, települési önkormányzatok.  Ágazati szempontból jellemzően termelők, de szolgáltató sőt közszolgáltatást folytató társadalmi vállalkozások is eredményesen működnek. 

A szociális vállalkozások „béke időben” is  óriási kihívásokkal és egyenlőtlen versenyfeltételekkel szembesülnek, most a járvány okozta helyzetben a foglalkoztatásért, a tagok, munkavállalók megélhetésért harcolnak. Esetükben nemcsak a vállalkozás és a munkahelyek kerülnek veszélybe, hanem a társadalmi cél is pl. az ifjúsági iroda, a szociális ellátó, a rehab foglalkoztató, stb. 

2020.04.06-án online kérdőívet küldtünk ki tagjainknak. A beérkezett kérdőívek, vélemények alapján összeállítottuk javaslatainkat, amelyek biztosíthatják, hogy a szociális gazdaság vállalkozásai is igény betudják venni a kedvezményeket, ezzel fenntudják tartani mind a vállalkozási, mind a szociális  tevékenységüket és meg tudják tartani a munkahelyeket. A felmérésünk alapján a gazdaságvédelmi akcióterv jelenlegi kedvezményeit a társadalmi vállalkozások alig 2%-a tudja igénybevenni.

TAVOSZ tagszervezetei által véleményezett javaslatok

Munkahely megőrző járulék támogatás. A járványügyi helyzetre tekintettel meghozott  járulékkedvezmények a társadalmi vállalkozások kis százalékát  érintik, mivel  jellemzően gyártó, termelő és közszolgáltatást végző szervezetekről van szó, nem tartoznak a kedvezményezett ágazatokba, ugyanakkor ők is elvesztették megrendelési állományuk 60-85%-át.

  • Javasoljuk a járulékkedvezményt kiterjeszteni a gazdálkodási formakód alapján a GFO 121/szociális szövetkezet, 521-529/Egyesületek, 551-559/Egyházak, 561-569/Alapítványok, 572-576/nonprofit társaságokra
  • javasoljuk, hogy a társadalmi vállalkozások a kieső munkaidőre  igénybevehető munkahelyvédelmi bértámogatást  100%-os mértékben vehessék igénybe.

 

Hitelezés

 A társadalmi vállalkozások tőkehiányosak. A bevételkiesést hitellel tudják leggyorsabban pótolni. A jelenleg elérhető hitelfeltételek és a bankok hitelezési gyakorlata alapján a társadalmi vállalkozások tagi és tőke összetételét nem tartják hitelképesnek, így nincs lehetőségük sem rövid, sem hosszútávú hitel felvételére. 

  • Javasoljuk a kedvezményes  hitelek kiterjesztését a társadalmi vállalkozásokra.
  • Ehhez javasoljuk a hitel feltételek esetében a társadalmi vállalkozásokra „szabott” feltételrendszer  kidolgozását, pl. ne vizsgálják a szervezet valamennyi tagjának a hitelképességét, csak a szervezetét vagy annak vezetőjét. Tőkeösszetétel esetében ne jelentsen hátrányt az alacsony  jegyzett tőke, ami jellemző ezen szervezetekre.

Tőkebefektetés

A működőképes cégeknél is nehézséget jelent a válság okozta megrendelés és bevétel csökkenés után a nyereségesség visszaállítása.

  • Javasoljuk állami tőke bevonásának lehetőségét
  • Javasoljuk, hogy a válság hatására ellehetetlenülő, de működőképes társadalmi vállalkozások összeolvadását segítse az állam, akár egy  befektető cégbe tömörítve azokat.  Az intézkedés hatására nem fog elveszni a korábbi pályázatok, támogatások révén kapott eszközállomány és megszerzett tudás, tapasztalat.
  • Javasoljuk a szövetkezeti törvény módosítását, mert a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé sem az állami, sem a kockázati tőke bevonását a szociális szövetkezetekbe, 15%-nál nagyobb tulajdoni részt nem tud egy tag szerezni.

ÁFA kedvezmény

 A társadalmi vállalkozások a piacon jelentős hátrányban vannak a profitorientált cégekkel szemben. Ugyanakkor többlet tevékenységet nyújtanak azáltal, hogy hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásával állítják elő a piacképes értéket. A magasabb ár versenyhátrányt jelent.

  • Javasoljuk, hogy a társadalmi vállalkozások által gyártott termékek, szolgáltatások – megfelelő feltételrendszer mellett -  általános forgalmi adó kedvezményben részesüljenek, akár visszatérítés formájában. is.

Célzott támogatások

 A válsággal nagymértékben sújtott társadalmi vállalkozások számára  stratégiai fontosságú, hogy folyamatos fejlesztéssel megőrizzék a versenyképességüket.

  • Javasoljuk társadalmi vállalkozások támogatását célzó pályázatok kiírását
  • Javasoljuk, a jelenleg futó GINOP és OFA pályázati elszámolások ellenőrzésének és kifizetési meggyorsítását.

 

Közleményt a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetség 2020.04.26-án megtartott közgyűlése hagyta jóvá.

 

 

Lechner Istvánné                                                          Rab Szilvi

elnök                                                                           elnökségi tag

Konferencia a kíbercsalások megelőzése érdekében