Érdekképviselet

A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége  a magyarországi társadalmi vállalkozások  hivatalosan elismert érdekképviselete.

A szövetségünk létrehozásakor elsődlegesen az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget amiben a hazai társadalmi vállalkozások megoszthatják a jó gyakorlataikat és megvitathatják az őket legjobban érintő külső hatásokat.

A szociális gazdaságban működő cégek jelneleg idehaza ugyanolyan gazdálkodást folytatnak és ugyanolyan szabályozás alá esnek mint bármilyen más gazdálkodó szervezet, így ugyanúgy hozzájárulnak a nemzetgazdaság fejlődéséhez mint bármelyik másik vállalkozás. Ezzel együtt többlet felelősséget vállalnak magukra, hiszen nem azt tűzték ki egyedüli célként maguk elé, hogy a vállalkozás tulajdonosainak hasznot termeljenek, hanem hogy egy társadalmi célt támogassanak.

Legyen szó környezetvédelemről, megváltozott munkaképességűek alkalamazásáról vagy alacsony iskolai végzettségűek képzéséről, a magyar társadalmi vállalkozások széles körű társadalmi hasznot termelnek. Teszik ezt úgy hogy legalább olyan jó minőségű szolgáltatásokat és termékeket állítanak elő mint más cégek és az ebből származó bevétel teszi lehetővé a társadalmi cél elérését. 

Mi azt a célt tóztük ki magunk elé, hogy ezeket a szervezetek együttesen képviselve felhívjuk a figyelmet a társadalmi és gazdasági hasznukra, képviseljük az érdekeiket olyan ügyekben amik kihatással vannak a munkájukra.


Társadalmi vállalkozások elismertetése

A társadalmi hatás értékének megismertetése

Mi számít társadalmi vállalkozásnak?

Jelenleg a hazai szabályozás nem definiálja a társadalmi vállalkozás fogalmát, jellemzően különböző pályázati kiírásokban találkozhatunk olyan feltételrendszerekkel amik kísérletet tesznek ennek a szektornak a körülírására. 

Szövetkezetünk azon dolgozik, hogy a társadalmi vállalkozások megfelelően azonosíthatók legyenek, függetlenül a szervezet jogi formájától.  Szeretnénk kiemelni és elismerni azokat a cégeket akik kimagasló minőségű terméket vagy szolgáltatást állítanak elő a legkülönbözőbb célcsoportok lehetőségeinek javítása céljából.  Azért lobbizunk a legkülönbözőbb szinteken a döntéshozóknál, hogy csak azok a szervezetek viselhesség a társadalmi vállalkozás címkét akiket elsődlegesen valamilyen társadalmi cél vezérel (jellemzően hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, karitatív) a működésükben, piacképes termékek vagy szolgáltatások előállítására képesek és a profitot teéjesen visszaforgatják a társadalmi cél elérésére.

Ezt a három alapfeltételt támasztjuk azok elé a szervezetek elé akik szeretnének csatlakozni a szövetségünk tagságába, ezzel erősítve a tagság profilját.Fenntartható szociális gazdaság

Egy visszatérő vásárló többet ér, mint az egyszeri adomány

Szövetségünk egyik fő célkitűzése a társadalami vállalkozások fenntartható működésének elősegítése.

A magyarországi társadalmi vállalkozások jelentős hányada él azokkal a lehetőségekkel amit hazai és EU-s pályázatok nyújtanak. Ezek a kiírások jellemzően arra ösztönzik a pályázókat, hogy olyan projekt alapú, határozott idejű tevékenységekre szánjanak pénzügyi és humán erőforrásokat, amik nem feltétlenül illenek a szervezet hosszútávú terveibe.

Szövetségünk a pályázati rendszer mellett azért lobbizik, hogy a társadalmi vállalkozások többlet hozzáadott értékét felismerve a piaci és állami szereplők megrendelésekkel, vásárlással és a beszállítói körbe bekapcsolással segítsék a szektor fenntartható működését. 

A jogi keretrendszer már hazánkban is adott hozzá, hogy például állami vagy önkormányzati közbeszerzések kiírásánál előnyt élvezhessenek a társadalmi vállalkozások, azonban napjainkban a kiírásokban nem vagy csak nagyon korlátozottan jelennek meg ezzel kapcsolatos előnyök. Külföldi partnereinken keresztül sok olyan pozitív példát láttunk, ahol a közbeszerzések elkülönített hányadát kifejezetten társadalmi vállalkozások részére tették elérhetővé, ezzel folyamatos munkát biztosítva helyi munkavállalóknak akik ezzel igazán hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Az sem utolsó szempont, hogy ha helyi vállalkozásokat bízunk meg ezekkel a munkákkal a rövidebb ellátóláncnak köszönhetően a környezetünkre is kisebb terhet jelentenek ezek a folyamatok.

Célunk hogy felhívjuk  a figyelmet a szociális gazdaságban rejlő potenciálra és arra a lehetőségre, hogy egyszeri adományok helyett rendszeres megrendelésekkel jobb helyzetbe hozhatjuk a helyi gazdaságot.