Webinárium - A Szociális Gazdaság és Társadalmi Vállalkozások mint a munka és társadalmi integráció eszközei.
A Társadalmi Vállalkozások és az EU válság idején


Július 8-án az ENSIE, Galileo Progetti and Tavosz “A Szociális Gazdaság és Társadalmi Vállalkozások mint a munka és társadalmi integráció eszközei. A Társadalmi Vállalkozások és az EU válság idején.” Címmel webináriumot szervez. Az esemény célja a munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások (WISEs) magyarországi és Európai Uniós helyzetének megvitatása, hogyan regáltak a koronavírus krízisre,hogyan lehetnek a gazdasági visszarendeződés eszközei és EU valamint nemzeti intézkedések a támogatásukra.


Program :
1. Bemutatkozik az ENSIE és az INNO-WISEs projekt, ami az INTERREG Central-Europe támogatásával valósul meg. (Irma Botic, ENSIE)
2. A TAVOSZ és Tóti Turisztikai Szociális Szövetkezet bemutatkozása (TAVOSZ)
3. GALILEO PROGETTI és az SEE Project bemutatása, amely a Holland Királyság Nagykövetsége Human Rights Fund 2019 társfinanszírozásával valósul meg.
4. A WISEs model alkalmazása a társadalmi integráció támogatásához és a kiszolgáltatott rétegek foglalkoztatásának elősegítéséhez, kiemelten kezelve a társadalmi kirekesztésnek kitett és hátrányos helyzetű nők csoportját.
Tapasztalatok, innovációk és jó példák megosztása az európai és Magyar társadalmi vállalkozásoknál. (ENSIE)
5. A munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások (WISEs) helyzete a koronavírus válság idején (Patrizia Bussi, ENSIE)
6. Európai Bizottság: Tervezett intézkedések a munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások (WISEs) részére a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban (Patrizia Bussi, ENSIE)
7. Hogy reagáltak a magyar társadalmi vállalkozások a koronavírus válságra? (TAVOSZ)
8. Társadalmi vállalkozások, mint a gazdaság és társadalom stabilizálásának eszközei a koronavírus járvány után az Európai Unióban.

Tisztelt Társadalmi Vállalkozások, Kedves Kollégák!